خوانش یک شعر و معرفی شاعر آن

source: Mandegar daily newspaper/ منبع: ماندگار روزنامه صبح افغانستان

صالحه وهاب واصل، یکی از شعرای زن در تاریخ ادبیات معاصر افغانستان است که در شعرش “واهب” تخلص می‌کند
وی هنوز کودکی بیش نبود که به دنیای شعر و شاعری روی آورد و در آن دوران، به سرودن دوبیتی‌های کودکانه می‌پرداخت. زمانی‌که پدرش متوجه استعداد او شد، به‌خاطر تشویقش سروده‌های او را برای نشر به مجلۀ “شوخک” می‌فرستاد. افزون بر این، برخی آثار دورۀ کودکی وی که شامل داستان‌ها و اشعارش می‌شود، در مجلۀ “د کوچنیانو انیس” (انیس کودکان) به نشر رسیده است
خانم واصل با شور فراوان کارش را دنبال کرد و امروزه شاعر توانایی است که شعرهای‌ او به احساسِ آدم‌ها رنگ‌وبو و جلا می‌بخشد

تا که جـان در راه عشــقـش ناتـوانی می‌کنـد
چشم دل زین شوربختی خون‌فشانی می‌کند

بــا نــوای زار در قلـبــش اثــر بـگـذاشــــت دل
نــرم نــرمک یـار بــا مــا مهــربــانـی مـی‌کنــد

هـر کـجــا شـــاخ بلنــدی دیــد دل پـرواز کــرد
لیـک ایـن دم فکـر ســـیـر آســمانـی می‌کنــد

از حـریم بـاغِ ایـن نـا محـرمـان بگسســته بنـد
در گــره دام دلـبـــر نـغـمـــه‌خـوانـی مـی‌کنـــد

نـام او روی لـبــم شـــد وصـلـت او مـطـلـبــــم
طوطی عشقش عجب شیرین‌زبانی می‌کنـد

یـک تبـســـــم از لـب آن دلـبــر زیـبــا نشــــان
زخـم کاری مـی‌شـــود تاثـیــر آنـی می‌کـنــــد

دوش پـا بنهـــاده بـــودم در خیــالستــــان دل
حســن او دیـدم کـه آن‌جـا حکـمرانی می‌کـنـد

“واهبا” افسـرده شـد تن، دوره پیـری رســیـد
لیک دل از عشــق او شــوق جـوانی می‌کنـد

Leave a Comment